College HakaPomapārie Tū Mai

Pompallier Make A Stand

E Te Kāreti Katorika o Pomapārie Tū Mai

Pomapārie ā hī
POMAPĀRIE Ā HĪ
KO MĀTOU TĒNEI NŌ TE KURA O TE PĪHOPA E
KEI MAUNU
KEI WHANGĀREI-TERENGA-PARĀOA
Rapu mātauranga
WHAI TIKA, WHAI PONO, WHAI MANA HĪ
Tō ringa ki te rīpeka o Hehu Karaiti
TŪ ROA Ā HĪ, TŪ TIKA Ā HĪ, TŪ TOA Ā HĪ
Ara tū mai tū mai
KI RUNGA POMAPĀRIE WHANGAIA MAI RĀ
AROHATIA TE WHAKAPONO
ĀKONA TE HIRANGA MŌ ĀKE TONU
Ara homai ngā kupu
WETEWETE NĀ TE ATUA KO TE PAIPERA HĪ
Pomapārie me aha tātou?
ARA TŪ MAI TŪ MAI HĪ

Pompallier Catholic College Make A Stand

We call the spirit of Pompallier
POMPALLIER
WE ARE FROM THE BISHOP’S SCHOOL
IN MAUNU
IN WHANGĀREI
Seek out knowledge
SEEK RIGHTEOUSNESS TRUTH AND STRENGTH
Turn your hand to the cross of Jesus Christ
STAND TALL, STAND UPRIGHT, STAND BRAVE
Make a stand
TO POMPALLIER WHO WAITS FOR YOU
LOVE THE TRUTH
LEARN EXCELLENCE FOR LIFE
Give the word
TO UNRAVEL FROM GOD WHICH IS THE BIBLE
Pompallier what shall we do?
WE WILL STAND WE WILL STAND